InBody 230

InBody 230InBody 230

InBody 230 InBody 230 je jeden z nejnovějších a nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla.

InBody je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity.

Zjistíme, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje.

Na klasických váhách zjistíme pouze váhu, nikoli však poměr tuků a svalové složky a co je důležité, nezjistíme, zda při hubnutí nehubneme chybně ze svalové složky, přičemž tuková tkáň zůstává, či dokonce narůstá. Naopak na InBody lze rychle a jednoduše ukázat, že pokud člověk dodrží zásady zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, je příbytkem váhy svalová složka a úbytkem tuková tkáň.

A. NA JAKÉM PRINCIPU PŘÍSTROJ FUNGUJE?

InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Jde o princip rozdílného šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých biologických strukturách (aktivní svalová tkáň se díky vysokému obsahu vody chová jako dobrý vodič, tuková tkáň je naopak izolátorem). Tělo není měřeno jako „jeden válec“, ale je rozděleno na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření s přihlédnutím k různým typům lidí. DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány.

B. SAMOTNÉ MĚŘENÍ

Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek), ostatní oblečení si ponechá. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let.

Pravidelné vyšetření na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. Díky InBody v návaznosti na výživový plán (ať již redukční, stabilizační, aj.) a dostatečnou pohybovou aktivitu, je efektivita takového snižování nadváhy velmi vysoká.

C. CO VŠECHNO MOHU ZJISTIT ANALÝZOU NA INBODY?

 • SLOŽENÍ TĚLA
 • SVALY – TUKY
 • DIAGNÓZA OBEZITY
 • VYVÁŽENOST POSTAVY
 • RETENCE VODY (OTOKY)
 • ÚTROBNÍ TĚLESNÝ TUK
 • DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 • KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ
 • RŮSTOVÝ DIAGRAM
 • CVIČEBNÍ PLÁN

SLOŽENÍ TĚLA

Zjistíte, kolik kilogramů z Vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, tuková tkáň a jakou část Vašeho těla tvoří voda. Zároveň je u každé hodnoty uveden referenční interval, což je rozmezí, ve kterém by se měla každá jednotlivá hodnota nacházet, a to s ohledem na Vaše tělesné parametry.

DIAGNÓZA OBEZITY

V rámci této diagnózy, přístroj zjistí níže uvedené hodnoty, dle kterých zároveň diagnostikuje zařazení do příslušné skupiny (tj. normálních, obézních, apod.). V návaznosti na váhu, výšku, věk a pohlaví je zjištěno:

 • BMI (Body Mass Index ): jeho hodnota ukazuje, zda je Vaše hmotnost přiměřená k výšce Vašeho těla a věku (zde je nutné přihlédnout ke skutečnému stavu poměru tukové a svalové složky a také obsahu vody v těle).
 • Procento tělesného tuku (PBF): množství Vašeho celkového tuku - podkožního i meziorgánového v procentech.
 • Poměr objemu boků a pasu (WHR): hodnotí riziko spojené s rozložením tuku nacházejícím se v centrální části těla, které je spojené zejména s kardiovaskulárními chorobami. Tento poměr nám pomáhá osoby rozdělit na osoby s postavou typu „jablko“ či „hruška“.
 • Minimální kalorická potřeba těla (BMR): množství energie v kaloriích, které Vaše tělo denně potřebuje pouze pro zajištění základních životních funkcí (dýchání, oběh krve, správné fungování všech orgánů, aj.), ovšem nezahrnuje energii potřebnou na vykonávání ostatních aktivit - chůze, práce, sport, aj.. Hodnota bazálního metabolismu u zdravého člověka tvoří kolem 70% celkové energetické potřeby a stoupá s množstvím svalové tkáně. Čím více aktivní svalové hmoty tedy máte, tím lépe Vaše tělo spotřebovává energii přijatou potravou.

SVALY – TUKY, VYVÁŽENOST POSTAVY

InBody

Zjistíte, kolik kilogramů svalů a tuku obsahují jednotlivé části Vašeho těla (včetně procentuálního vyjádření), a tedy zda je rozložení tuků a svalů v jednotlivých částech těla optimální či nikoli. Konkrétně se jedná o horní levou končetinu, horní pravou končetinu, dolní levou končetinu, dolní levou končetinu a trup. Dostanete tak informaci, zda a jsou Vaše končetiny a trup rovnoměrně zformovány, či zda máte tendenci ukládat tuk do některých částí těla více, či méně. Zároveň se dozvíte, zda zjištěná hodnota je nad normou, či v normálu, s přihlédnutím na Vaše tělesné parametry.

Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuku by pro vás bylo vhodné celkově přibrat či naopak zredukovat.

CVIČEBNÍ PLÁN

V rámci měření jsou navrhnuty nejrůznější sporty s přesným výpočtem spotřebované energie za jednotku času přímo pro konkrétní osobu. Přesněji řečeno kolik přímo Vy spotřebujete energie při jednotlivém konkrétním sportu.

KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ

Komplexní vyhodnocení zahrnuje nejen komentář naměřených hodnot a výsledků, ale i následné doporučení.