Individualní výživový plán

Individualní výživový plánIndividualní výživový plán

Součástí individuálního výživového plánu je doporučený energetický příjem, nastavení poměru živin, ale také zařazení konkrétních složek potravy s přihlédnutím k individuálním potřebám a požadavkům klienta. Součástí plánu je i konkrétní jídelníček, optimalizace pitného režimu a pohybových aktivit.

Individuální výživový plán zahrnuje:

  • Podrobnou analýzu složení Vašeho těla – viz měření na InBody 230
  • Podrobný rozbor Vašich stávající stravovacích návyků, pitného režimu, pohybových aktivit a životního stylu
  • Zhodnocení zdravotních rizik vzhledem ke zjištěným hodnotám, genetickým dispozicím a zdravotnímu stavu
  • Detailní rozbor stávajícího jídelníčku s určením konkrétního poměru jednotlivých složek živin
  • Sestavení podrobného jídelníčku na 1 týden obsahující přesné určení množství a doby konzumace konkrétních potravin
  • Návod a pomůcky, jak postupovat ve stravovaní v dalších dnech, obměny jídelníčků, aj.
  • Veškerá doporučení, které je třeba dodržet k dosažení správného výsledku
  • Nastavení pitného režimu
  • Navržení vhodných pohybových aktivit

Celý individuální plán je sestavován na míru každé jednotlivé osobě s ohledem na její potřeby (redukce, úprava životního stylu, alergie, sportovní plán, prevence, optimalizace, aj.), zdravotní stav, genetické dispozice, pohybovou schopnost, pracovní vytížení, ale i na chuťové preference klienta a preference pohybových aktivit. V žádném případě se nejedná o hladovění organismu či náhražky stravy. Naším cílem je Vaše spokojenost.